קוצב זמן - הפעלה אחרי השהייה

קוצב זמן - הפעלה אחרי השהייה