ממסר הגנה סדר,חוסר,עלייה,ירידה

ממסר הגנה סדר,חוסר,עלייה,ירידה